Обавештења о стечајним поступцима

BEER-COMMERCE објављује стечај

Датум отварања: 20.06.2014 Бубањ

 • Име компаније: BEER-COMMERCE
 • Матични број: 07681224
 • Број судског решења: 3. Ст. 20/2014
 • Суд: Привредни суд у Нишу
 • Стечајни судија: Снежана Пантић
 • Стечајни управник: Зоран Мартиновић

АЕРОАКВА ИНЖЕЊЕРИНГ објављује стечај

Датум отварања: 16.06.2014 Београд

 • Име компаније: АЕРОАКВА ИНЖЕЊЕРИНГ
 • Матични број: 07914776
 • Број судског решења: 2. Ст. 126/2013
 • Суд: Привредни суд у Београду
 • Стечајни судија: Гордана Аранђеловић
 • Стечајни управник: Стојан Вукотић

QUIQ објављује стечај

Датум отварања: 19.06.2014 Рума

 • Име компаније: QUIQ
 • Матични број: 08026165
 • Број судског решења: 1. Ст. 3/2014
 • Суд: Привредни суд у Сремској Митровици
 • Стечајни судија: Драган Лалић
 • Стечајни управник: Борислав Зоран

ОНИКОН ТРАДЕ објављује стечај

Датум отварања: 01.07.2014 Чачак

 • Име компаније: ОНИКОН ТРАДЕ
 • Матични број: 06114636
 • Број судског решења: 2. Ст. 23/2014
 • Суд: Привредни суд у Чачку
 • Стечајни судија: Марија Аџемовић
 • Стечајни управник: Ацо Милошевић

Анкете

Све анкете

Оцените Портал!

резултати анкете